Verkstaden

I verkstaden utförs alla reparationer av
Lastbilar, Traktorer, bilar m.m.

Tvätthallen är till byggd på senare år
och rymmer ett fullstort lastbils ekipage.